Sveriges mest effektiva native-plattform | läs mer >

Detta är content advertising – och skillnaden mot native advertising

När det gäller native annonsering finns det många definitioner och begrepp att hålla koll på. Ett nytt begrepp är Content Advertising. Här reder vi ut vad det är.

Vad är Content Advertising och varför behövs en ny definition?

Content Advertising används som nytt “samlingsnamn” för olika format inom det som tidigare ofta kallats för Native Annonsering (eller Native Advertising).

Detta för att det har länge funnits en stor förvirring hos många i mediebranschen kring vad Native Annonsering egentligen är. Det fanns många olika produkter och versioner på annonser som olika aktörer har kallat för Native Annonsering. Men som egentligen var ganska olika.

Det kunde exempelvis vara artiklar skrivna av de stora publicisters content studios själva, som publiceras i deras sajters egna CMS – det formatet kallades då ofta för “finnative”. Men många sålde även andra format som “Native-annonser”, såsom det som ofta kallas för “fulnative”. Där vanliga bild-bannerformat användes för att efterlikna en redaktionall puff (“teaser”) på en nyhetssajt och som sedan länkar läsarna till annonsörs-sajter som kan innehålla allt från bra blog-artiklar till landningssidor med löften om snabb viktnedgång eller stora passiva inkomster.

En del av denna intransparens och potential för förvirring ska nu tas bort tack vare det nya samlingsnamnet för hela kategorien av tidigare “Native-Annonser”.

Namnet Content Advertising fokuserar dessutom på det viktiga och unika med de olika formaten: nämligen att jobba med bra innehåll, “content”. “Native” kallas numera bara det formatet inom Content Advertising där innehållet (läs: en sponsrad artikel / native artikel / “advertorial”) läses i samma redaktionella miljö där även puff-annonsen för denne visas.

Läs mer om ämnet hos IAB Sverige eller läs om en internationell definition av begreppet Content Advertising här.

Vilka olika “subformat” och produkter finns då inom Content Advertising?

1) Native

Native omfattar den typen av annonsformat där både en hel native-innehåll (artikel, video eller liknande) och även annonserna (“puffar”) som driver trafik till det innehållet visas i en redaktionell kontext. T.ex. som native-puffar som liknar puffar för redaktionella artiklar på en nyhetssajt – dock med skillnaden att de är tydligt annonsmärkta.

 

2) Content Display och Content Discovery

I dessa versioner av Content Advertising ligger själva innehållet (en artikel, video eller liknande) inte i en redaktionell miljö, utan på en extern landningssida. Antingen annonsörens egen hemsida (såsom deras blogg), eller en kampanjsida framtagen av extern part som exempelvis en contentbyrå.

Trafik till dessa externa sidor kan sedan drivas på två olika sätt:

Antingen via vanliga display-annonser. Detta format kallas då för “Content Display”.

Eller via separate placeringar och annonsformat som är utformade så att de efterliknar den miljön de visas i (t.ex. puffar på en nyhetssajt) – såklart med tydliga annonsmärkningar och även en disclaimer om att de leder till en “Extern länk”. Formatet kallas då för “Content Discovery”.

3) Andra

Det finns såklart många andra format och produkter, liksom det finns många olika aktörer som erbjuder content advertising som annonsformat. Exempel på detta kan vara print native, advertorials eller även native podcasts.

Hur kan man köpa Content Advertising?

Olika betalmodeller och KPI:er

De olika formaten har olika styrkor och svagheter vad gäller effekt på möjliga KPI:er i en marketing funnel. Vanligtvis brukar Native kampanjer ofta vara mer fokuserade kring brand building, med bra effekt på KPI:er som lästid eller brand uplift. Content Ads kan också driva den typen av effekt väldigt bra, men har dessutom möjligheten att driva konverteringar mer direkt och användas t.ex. i performance sammanhang.

Det går även bra att kombinera de olika format i en och samma kampanj. Oavsett om det endast görs med målet att allokera budgeten på det formatet som ger maximalt effekt på önskade KPI:erna – eller om man kombinerar på annat sätt t.ex. i form av retargeting för att ha en viss del varumärkes-bygge, men även konvertering.

Native köps ofta på läsning (CPV), medans Content Ads köps på klick (CPC) eller impressions (CPM). En annan viktig aspekt att tänka på speciellt med Native är att man även behöver tänka på vem som ska producera själva innehållet så att det passar bra in med kontexten den ska visas i. Vissa leverantörer erbjuder produktionen som separate tillval, medans andra priser in det som del av ett paketupplägg.

Går även att köpa programmatiskt

Rent tekniskt kan alla annonsformat inom Content Advertising kan också köpas programmatiskt – men det beror helt på leverantör och sajt/kontext om det är möjligt.

 SUNT är experter på helhetslösningar inom Content Advertising

Vi på SUNT är en av de få aktörer i Sverige som kan erbjuda alla format och alla köpesätt inom Content Advertising. Oavsett om det gäller Native på över 120 premium nyhets- och nischsajter i Sverige, Content Ads i ett nätverk på över 250 sajter i Norden – vi kan paketera ihop en lösning som ger annonsören maximal effekt mot önskade KPI:er.

Vi möjliggör även programmatiska köp via de flesta DSP:er, samt även Selfbooking för utvalda byråer och direktkunder i SUNT-plattformen.

Dessutom samarbetar vi med pionjärer inom native och content marketing som skapar native-innehåll i världsklass för våra kunder.

Kontakta oss för att veta mer 🙂

SUNT: Sveriges mest effektiva native-plattform

Med oss når och engagerar du kunder med native annonser på 200+ premium sajter. Få läsarens uppmärksamhet i över en minut med vårt skalbara true native format.

Vill du veta mer om native-annonsering och möjligheterna med SUNT?