Status: 2020-04-27

Något överraskande såg vi i vår senaste analys av native-marknaden (för Mars 2020, läs mer här) att nästan var tionde native-artikel tog upp det aktuella ämnet Corona/Covid-19. Bland annat därför har vi grävt lite närmare i vår data för att se hur Covid-19 påverkar native-annonseringen.

Covid-19 och ”Coronakrisen” har dominerat de flesta mediekanaler på senaste tiden, och påverkar därför såklart även den digitala marknadsföringen. Även om Sveriges ”lockdown” är mindre strikt än i andra europeiska länder spenderar även svenskarna allt mer tid online. Något som tydligt syns i trafiken på olika online-medier och även i SUNTs nätverk, som till stor del utgörs av lokal dagspress.

Samtidigt har man läst och hört talas om många annonsörer som reducerar eller till och med helt pausar marknadsföringen i vissa kanaler. Dels av kostnadsskäl eller för att man är rädd att synas för mycket i kontext av Covid-19 relaterad innehåll – men framförallt även för att man känner en osäkerhet kring hur vissa budskap kan upplevas i dessa speciella tider.

Vi på SUNT tror, likt många experter från olika delar av mediebranschen, på att det alltid finns ett långsiktigt case för bolag att vara synliga och bygga varumärke genom (bl.a.) bra annonsering. Det är antagligen mindre bra läge för att pusha mer säljdrivande budskap i de flesta branscher i svårare tider.

Men både under och efter sådana tider kommer konsumenterna uppskatta, komma ihåg och prioritera varumärken som är trovärdiga, seriösa och representerar sina valda värderingar både i bättre och sämre tider. Det är antagligen också därför vi har inte sett en större minskning i native-investeringarna, i alla fall hittills.

Fungerar native-annonsering även i tider som dessa? Svaret utifrån vår data är ett tydligt ”Ja!”

Native-annonsering är fortfarande en perfekt kanal för varumärkesbyggande annonsering – genom att informera, inspirera eller utbilda läsarna i form av exempelvis sponsrade artiklar. En rädsla många annonsörer har i tider där nyheterna domineras av ett så stort, tungt ämne som Covid-19 är samtidigt såklart om konsumenterna verkligen är mottagliga för denna typ av budskap?

Baserat på siffror från SUNTs nätverk är svaret ett klart ”JA”: jämfört med första kvartalet 2019 har snittlästiden på native-artiklar faktiskt ökat med 14%. Vi ser en ökning för alla månader hittills i år – även mars där krisen tog fart på riktigt samt in i april.

Det visar tydligt på att läsarna – trots eller kanske även på grund av – det aktuella läget söker efter information, råd, inspiration och underhållning online. Och inte bara det som kretsar kring det omnipresenta ämnet Covid-19, utan även helt andra ämnen (se nedan).

För annonsörer från många branscher innebär det en möjlighet att nå användare med relevant innehåll som distribueras direkt i kontext av betrodda sajter i form av native-annonsering.

Vilka native-ämnen är relevanta och performar bäst?

Speciellt under Mars och April har vi sett allt fler kampanjer som direkt relaterar till Covid-19 och dess påverkan på samhället. Mer allmänt så har vi sett en större tillväxt på senaste inom

  • Personal Finance (investeringar/börsen, lån mm),
  • Home & Garden (inredning, trädgård mm) samt
  • Healthy Living (träning, kost mm).

Om man kollar på CTR och lästider har det speciellt varit Personal Finance relaterade native-artiklar som fungerat mycket bra under senaste veckorna.

Vilka fördelar finns med SUNTs distribution speciellt i dessa tider?

Med SUNTs upplägg, baserat på en unik native adserver technologi, har man som marknadsförare flera fördelar som kan bli extra relevanta i dessa tider såsom:

  • Distribution enbart på kända, trovärdiga sajter – ingen risk för fake news eller annan oönskade kontext
  • Realtids-dashboard och konstant optimering – både kunden och SUNT ser direkt om en viss artikel inte ger önskad resultat i valda kontexten
  • Pricksäker targeting – möjlighet till målgruppsanpassat kommunikation med targeting genom allt från sajturval, till målgruppsstyrning och programmatiska bokningar med 1st/3rd party data